10 เมษายน 2557

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด

พื้นฐานการออกฤทธิ์ (pH) ของเคมีภัณฑ์เพื่อให้งานทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์ที่เป็นกรด  ใช้ขจัดคราบสนิมน้ำ และคราบตะกรันน้ำ  เป็นต้น
(ระวังกัดกร่อนพื้น, โลหะ)
คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์ที่เป็นกลาง ใช้ทำความสะอาด พื้นผิวที่ไวต่อเคมีที่เป็นกรดและด่าง 
ช่วยให้สิ่งสกปรก แขวนลอย ปัจจุบันนิยมใช้ในงานสำหรับเช็ดประจำวันบนพื้นต่างๆ
คุณสมบัติของเคมีภัณฑ์ที่เป็นด่าง  ใช้ทำความสะอาด  ขจัดคราบสกปรก คราบไขมัน และคราบโปรตีนได้ดี ช่วยให้สิ่งสกปรกแขวนลอย
 
*** เคมีภัณฑ์กลุ่มพิเศษ ที่ไม่เป็นทั้งกรด และด่าง  (ส่วนใหญ่เป็นสูตรน้ำมัน เช่น น้ำมันดันฝุ่น)


ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการใช้เคมีภัณฑ์


1. ต้องทำความเข้าใจ ในวิธีการใช้ และวิธีป้องกัน
2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม และถูกต้อง
3. การผสมเคมีภัณฑ์ด้วยถ้วยตวง ให้เทเคมีภัณฑ์ที่เข้มข้นลงในน้ำเสมอ
4. การผสมเคมีภัณฑ์เข้ากับน้ำ ต้องตรงตามอัตราส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด
5. เก็บเคมีภัณฑ์ชิ้นใหญ่สุด ไว้ที่ต่ำสุดเสมอ
6. รีบล้างมือ และล้างหน้าทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับเคมีภัณฑ์
7. แยกเก็บเคมีภัณฑ์ที่ เป็นกรด เป็นด่าง และเป็นคลอรีนออกจากกันเป็นสัดส่วน
 8. เขียนชื่อเคมีภัณฑ์ที่ใช้ลงในภาชนะแบ่งใช้ให้ถูกต้องเช่น กระบอกฉีด, ขวดแบ่งใช้ เป็นต้น